ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ. με τη Χορήγηση Βεβαίωση Σπουδών

     Λαμία 17-05-2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα χορηγεί απλές βεβαιώσεις σπουδών, βάσει των οποίων πιστοποιείται η φοίτησή σας στο Τμήμα, και στους γονείς σας, κατόπιν αιτήσεως αυτών, εφόσον αυτές ζητούνται για φορολογικούς λόγους και λόγους είσπραξης επιδομάτων (σχετική Νομοθεσία Ν.2472/97).

                                      Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT