Προσοχή!!!

Για να μπορέσετε να δείτε βαθμολογίες μαθημάτων, εφ' όσον είστε φοιτητής-τρια του τμήματος, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

Αμέσως μετά, μπορείτε να δείτε βαθμολογίες μαθημάτων εδώ.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT