Εσωτερική Αξιολόγηση

 

Εσωτερική Αξιολόγηση από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Τα μαθήματα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, με βάση ειδικό ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση. .pdf


 

Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών Παν. Θεσσαλίας .pdf

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT