12-03-2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι  από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα

euniversity.uth.gr/unistudent

Κανόνες Δήλωσης:

·         Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα επιλογής

·         Τα μαθήματα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά με προτεραιότητα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εξάμηνο

·         Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου

·         Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου

·         Φοιτητές του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 8ου εξαμήνου

·         Δηλώσεις Παιδαγωγικών Μαθημάτων: Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών, τα Παιδαγωγικά Μαθήματα  (κωδικοί ΕΥ672, ΕΥ673, ΕΥ871, 0ΕΠ03, 0ΕΠ04) δηλώνονται από το 6ο εξάμηνο Σπουδών και μετέπειτα.

·         Πρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες   που   έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους και βρίσκονται στο 2ο , 3ο και 4ο έτος σπουδών  με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους φοίτησης. Αφορά μόνο όσους προηγουμένως έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος στο pa.uth.gr. Η Πρακτική Άσκηση δεν προσμετράται στα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη Πτυχίου.

·         Μάθημα ΕΥ413 «Διαδικτυακός και Ταυτόχρονος Προγραμματισμός»: δηλώνεται από όσους έχουν εισαχθεί  έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

·         Μάθημα ΕΥ432 «Δίκτυα Επικοινωνιών: δηλώνεται από όσους έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018 και μετά

·         Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) και συγκεκριμένα:

Για όσους ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2014-2015 και εξής):

Φοιτητές 2ου εξαμήνου:  έως 18 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 4ου εξαμήνου:   έως 20 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 6ου εξαμήνου    έως 21 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 8ου εξαμήνου:   έως 18 μαθήματα το έτος

Φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:     έως 22 μαθήματα το έτος

Για όσους ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2013-2014):

Φοιτητές 2ου εξαμήνου:   έως 16 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 4ου εξαμήνου:   έως 18 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 6ου εξαμήνου:   έως 21 μαθήματα το έτος

Φοιτητές 8ου εξαμήνου:  έως 18 μαθήματα το έτος

Φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:    έως 22 μαθήματα το έτος

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

·         ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

·         ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

                                                                                Από τη  Γραμματεία του Τμήματος  


23-03-2018

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018,θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα

euniversity.uth.gr/unistudent

ΚανόνεςΔήλωσης:

Α. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2014-2015 και εξής)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που προσφέρεται στο εξάμηνο.
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων (κωδικού ΕΥ19Χ)
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που χρωστούν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που θα επιλέξουν
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων (κωδικού ΕΥ19Χ)
 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 20 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 6ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου & 4ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα επιλέξουν μαθήματα του εξαμήνου από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 21 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 8ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου , 4ου & 6ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 8ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα, θα δηλώσουν μαθήματα του εξαμήνου επιλέγοντας από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:

 • Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 22 μαθήματα στο έτος.

Δηλώσεις Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών, τα Παιδαγωγικά Μαθήματα (κωδικοί ΕΥ672, ΕΥ673, ΕΥ871, 0ΕΠ03, 0ΕΠ04) δηλώνονται από το 6ο εξάμηνο Σπουδών και μετέπειτα. Υπάρχει η δυνατότητα της δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων (πλην του κωδικού ΕΥ871).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες   που   έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους και βρίσκονται στο 2ο , 3ο και 4ο έτος σπουδών με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους φοίτησης.

Β. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2013-2014)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 2ου εξαμήνου (2013-2014)

 • Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα (5) υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων (κωδικού ΕΥ19Χ)
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 16 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 4ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Φοιτητές του 4ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά το 1ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 4ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου
 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου (2ου) που χρωστούν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων (κωδικού ΕΥ19Χ)
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 6ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου & 4ου ) που χρωστούν
 • Φοιτητές του 6ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 6ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα επιλέξουν μαθήματα του εξαμήνου από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 21 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών 8ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων (2ου , 4ου & 6ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 8ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα, θα δηλώσουν μαθήματα του εξαμήνου επιλέγοντας από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών, τα Παιδαγωγικά Μαθήματα (κωδικοί ΕΥ672, ΕΥ673, ΕΥ871, 0ΕΠ03, 0ΕΠ04) δηλώνονται από το 6ο εξάμηνο Σπουδών και μετέπειτα. Υπάρχει η δυνατότητα της δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων (πλην του κωδικού ΕΥ871).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους και βρίσκονται στο 2ο , 3ο και 4ο έτος σπουδών   με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους φοίτησης.

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 22 μαθήματα στο έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
 • ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

                                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

 


 

11-03-2015

 Ανακοινώνουμε σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος, ότι από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα

euniversity.uth.gr/unistudent

με την χρήση των κωδικών που δόθηκαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή το έτος εισαγωγής τους ήταν το 2013-2014, ισχύουν τα κάτωθι.

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων θα πρέπει να γίνεται από το μικρότερο εξάμηνο προς το μεγαλύτερο. Επίσης, δεν μπορείτε να δηλώσετε μάθημα επιλογής. Τέλος πρέπει να δοθεί προσοχή στη δήλωση, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι αλυσίδες από τα προαπαιτούμενα μαθήματα.

Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (02) μαθήματα ή περισσότερα, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου.

 

Προσοχή!!!

Για να μπορέσετε να δηλώσετε μαθήματα από υπολογιστή που βρίσκεται εκτός των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, εφ' όσον είστε φοιτητής-τρια του Τμήματος, θα πρέπει αρχικά να συνδεθείτε στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

 

Από τη Γραμματεία του τμήματος

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT