Διδακτορικές Σπουδές

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 750/02-03-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον προτείνονται από ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Χρήσιμα Έντυπα :

Αίτηση Υποψηφιότητας

Συστατική Επιστολή

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT