Περιγραφή του Τμήματος


 

   Το Τμήμα Πληροφορικής είναι το 18ο κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα λειτουργεί απ' το ακαδημαϊκό έτος 2013-1014.

   Το Τμήμα έχει ως ιδρυτική αποστολή (Προεδρικό Διάταγμα) την καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της, καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων για τη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.

   Το πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο των Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι..

 

Ιστορικό - Φ.Ε.Κ ίδρυσης


 

        Σύμφωνα με το ΦΕΚ 131/5-6-2013 το Τμήμα Πληροφορικής προήλθε από την μετονομασία του Τμήματος Μαθηματικών-Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (που είχε ιδρυθεί με το Π.Δ. 177/1993) και την μεταφορά της έδρας του από την Λάρισα στην Λαμία. Το Τμήμα δέχθηκε για πρώτη φορά εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT