Προσωρινή Συνέλευση (2018)

Με την υπ' αριθμ. 18034/18/ΓΠ/14-09-2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως εξής:

 1. Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
 2. Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Ποταμιανός Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 4. Μαρία Κοζύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
 5. Γεώργιος Δημητρίου,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
 6. Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής ορίζεται ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Διονύσιος Βαβουγυιός και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ποταμιανός Γεράσιμος.

 

Γενική Συνέλευση (2017)

Με την υπ' αριθμ. 18202/17/30-11-2017 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ως εξής:

1.      Γεώργιος Σταμούλης, Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης,  Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2.      Ελευθέριος Τσουκαλάς, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

3.      Διονύσιος Βαβουγυιός, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

4.      Μαρία Κοζύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής

5.      Γεώργιος Δημητρίου,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

6.      Καραγεώργος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής

         Στη Συνέλευση συμμετέχουν και    ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.      Εκπρόσωπος Προπτυχιακών φοιτητών:  Γεώργιος Σπυρόπουλος

2.      Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων: Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος.

 

 

Γενική Συνέλευση  (2016)    

Με την υπ' αριθμ. 14380/16/ΓΠ/26-9-2016 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Γ.Σ.) ως εξής:

 1. Γεώργιος Σταμούλης, Πρόεδρος της Π.Γ.Σ., Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
 3. Ελευθέριος Τσουκαλάς, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 4. Βασίλειος Πλαγιανάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 5. Γεράσιμος Ποταμιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT