“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 28-02-2019

Το μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 01/03/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 28-02-2019

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 01/03/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 20-02-2019

Το μάθημα «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 21/02/2019.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος.

 

 

Το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 27/02/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 19-02-2019

Το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων Ι»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 25/02/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος